(1)
Lehtonen, M. Havaintoja lyhentämiskäytänteistä eräissä 1500-Luvun Suomalaisissa käsikirjoitusteksteissä. Virittäjä 2019, 123.