(1)
Lappalainen, H.; Mustanoja, L.; O’Dell, M. Miten Ja Milloin yksilön Kieli Muuttuu? Helsinkiläisidiolektien Muutos Ja Muutoksen Tutkimuksen menetelmät. Virittäjä 2019, 123.