(1)
Lilja, N. Vuorovaikutuksen näkökulmia Imperatiivisten Vuorojen Rakenteeseen Ja käyttöön. Virittäjä 2019, 123.