(1)
Tavi, S.; Tavi, L. ’Ja’-, ’tai’- Ja ’vaikka’-Merkityksisten Lekseemien kontaktilähtöinen Variaatio Rajakarjalaismurteissa. Virittäjä 2019, 123.