(1)
Berg, M.; Kiiskinen, S. Humanismi, väittely Ja (äidinkielen)opetus. Virittäjä 2013, 117.