(1)
Mäntynen, A. Etnografinen Tutkimus Suomalaisuuden Representaatioista Ruotsissa. Virittäjä 2013, 117.