(1)
Salminen, J. Kiellon Muodot Ja Merkitykset. Virittäjä 2013, 117.