(1)
Leskelä, H. Vuosisisällys. Virittäjä 2018, 122.