(1)
Vaattovaara, J. Sosiolingvistinen Teoria Ja Aikamme ilmiöt. Virittäjä 2019, 123.