(1)
Katajamäki, H. Tekijän Identiteetti Taloussanomalehtien pääkirjoituksissa: Pääkirjoitustoimittajan Sosiaalisesta Roolista Tuotettu, Teksteistä Tulkittu. Virittäjä 2019, 123.