(1)
Lappalainen, H. Ensimmäinen kielitieteellinen väitöskirja Kalle Päätalon tuotannosta. Virittäjä 2019, 123.