(1)
Eilola, L. Keholliset Ja Materiaaliset Sananselityssekvenssit Aikuisten S2-Lukutaito-Opiskelijoiden Luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä 2020, 124.