(1)
Seilonen, M. Epäsuora henkilöön Viittaaminen Oppijansuomessa. Virittäjä 2013, 117.