(1)
Jääskeläinen, A. Adjektiivien polysemiaa konstruktioissa: Miten tiheyden adjektiivien merkitykset ilmenevät? . Virittäjä 2023, 127.