(1)
Pitkänen, T.; Tervola, M.; Toivonen, M.; Kosunen, E. Kielellisen Merkityksen välittymisen Ongelmia maahanmuuttajalääkärien Potilastenteissä. Virittäjä 2021, 125.