Paulaharju, S. (1908). Kansa murrehavaintojen tekijänä. Virittäjä, 12, 124. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/23367