Hakulinen, L. (1942). Meteorologisten sanojen merkitysoppia. III. Virittäjä, 46, 47. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31089