Hakulinen, L. (1942). Lisiä meteorologis-affektisten sanueiden merkityksenkehityksen tuntemiseen. Virittäjä, 46, 256. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31104