Joki, A. J. (1947). T. Lehtisalo 60-vuotias. Virittäjä, 51, 109. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31855