Uotila, T. E. (1947). Vähän syrjäänin ja vepsän kosketuksista. Virittäjä, 51, 142. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31860