Ruoppila, V. (1947). Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen. Virittäjä, 51, 181. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31872