Kettunen, L. (1947). -uus vai -us?. Virittäjä, 51, 188. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31874