Itkonen, T. I. (1947). Suomen lappalaisten työkaluista ja metallitekniikasta. Virittäjä, 51, 198. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31879