Kiparsky, V. (1947). Eräs jälkihuomautus. Virittäjä, 51, 360. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31899