Saareste, A. (1947). Pari näyteartikkelia viron käsitepiirisanakirjasta. Virittäjä, 51, 361. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31901