Joki, A. J. (1947). Dravidatko kielisukulaisiamme?. Virittäjä, 51, 380. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31904