Joki, A. J. (1947). Etäistä äännehistoriaa. Virittäjä, 51, 385. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31906