Haavio, M. (1947). Virittäjän vainajia. Virittäjä, 51, 52. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31908