Väänänen, V. (1947). Latinaisperäisten sanojen etuvokaalia edeltävän c:n ääntämisestä. Virittäjä, 51, 95. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31924