Setälä, V. (1947). Ettei unohtuisi. Virittäjä, 51, 99. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31926