Lid, N. (1947). Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen. Virittäjä, 51, 212. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31940