Rapola, M. (1947). Virittäjän päätoimittajalle, toht. Lauri Hakuliselle. Virittäjä, 51, 323. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31961