Leskinen, E. (1947). E. V. Ahtia 80-vuotias. Virittäjä, 51, 376. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31971