Nieminen, K. (1947). Lauseopin seikkoja. Virittäjä, 51, 411. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31977