Hakulinen, L. (1947). Komitatiivin lauseopillisesta luonteesta. Virittäjä, 51, 415. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31980