Virtaranta, P. (1947). Kielitieteen periaateoppia. Virittäjä, 51, 67. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31991