Kettunen, L. (1947). Aimo Turusen väitöskirja lyydiläismurteista. Virittäjä, 51, 79. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31995