Saarimaa, E. A. (1947). Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta. Virittäjä, 51, 218. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/32013