Itkonen, E. (1955). Onko itämerensuomessa jälkiä duaalista?. Virittäjä, 59(2), 161. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/33184