Ruoppila, V. (1962). Muikun nimitykset suomen murteissa. Virittäjä, 66(3), 288. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/34472