Ränk, G. (1962). Eesti jaanitulede tüpoloogiat. Virittäjä, 66(4), 408. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/34508