Kurki, T. (2001). Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos. Virittäjä, 105(3), 431. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40114