Jantunen, J. H., & Eskola, S. (2002). Käännössuomi kielivarianttina: syntaktisia ja leksikaalisia erityispiirteitä. Virittäjä, 106(2), 184. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40170