Lappalainen, H., & Vaattovaara, J. (2005). Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. Virittäjä, 109(1), 98. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40390