Kurki, T. (2006). Kielen muuttumisesta, muutosten seuraamisesta ja muutosten tarkastelussa käytettävistä menetelmistä. Virittäjä, 110(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40459