Palander, M. (2007). Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. Virittäjä, 111(1), 24. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40541