Heinzmann, S., & Lehtinen, K. (2007). Lukukokemuksia, viestintätaitoja ja sanaston hallintaa S2-oppijalle. Virittäjä, 111(1), 142. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40555