Shore, S. (2008). Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Virittäjä, 112(1), 24. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/40639