Palander, M. (2015). Rajakarjalaistaustaisten ja muiden suomalaisten mielikuvia <i>karjalasta</i> [How Border Karelians and other Finns view <i>Karelian</i>]. Virittäjä, 119(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/41260