Halonen, M. (2009). Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa [Variants of spoken language as a resource in essays by multilingual schoolchildren]. Virittäjä, 113(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4201